Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir MB „Kamitechas” (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje http://nosiesjuosteles.lt susijusios nuostatos.

Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir kitais poįstatyminiais aktais.

1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka pirkdamas iš interneto parduotuvės NOSIESJUOSTELES.LT.

1.3. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje NOSIESJUOSTELES.LT turi teisę išimtinai tik:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys.

1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3 punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje NOSIESJUOSTELES.lT

Prekių pristatymas:

2. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje NOSIESJUOSTELES.LT, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.

2.2. Prekių pristatymo paslauga:

2.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;

2.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

2.2.3. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;

2.2.4. Pristatymo kaina yra nurodyta atsiskaitymo lange, bet Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti pristatymo kainą.

2.2.5. Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas.

2.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

2.4. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

2.5 Pardavėjas įsipareigoja prekes, esančias vietoje, supakuoti ir išsiųsti ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas. Jei prekių vietoje nėra, prekių išsiuntimas gali užtrukti iki 30 dienų.

2.6 Pardavėjas neatsako už siuntų vėlavimą dėl pašto paslaugų tiekėjo kaltės.

Prekių grąžinimas :

Prekės gali būti grąžinamos ne vėliau, kaip 2 savaitės po prekės gavimo datos.

1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

2. Norėdamas grąžinti prekę, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju el. paštu ( info@nosiesjuostelės.lt) ne vėliau, kaip 2 savaitės po prekės gavimo datos.

3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

3.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

3.5. Prekių siuntimą grąžinimui apmoka Pirkėjas;

3.6. Iš grąžinamos sumos išskaičiuojamos siuntimo išlaidos, pinigų priėmimo / siuntimo išlaidos ir panaudotos prekės dalis. Pvz.: Jei Pirkėjas grąžina 20 iš 30 juostelių, Pardavėjas grąžins: 20 x 0.53€ (vienos juostelės kaina) – 1.89€ (siuntimo kaina) – 1€ (pinigų surinkimo ir išsiuntimo kaina) = 7.71€;

4. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos;

5. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis;

6. Pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik bankiniu pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą ( iš kurios buvo vykdomas pirkimas ) per 14 (keturiolika) dienų. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl pavedimo už grąžintas prekes vėlavimo ar nepadarymo, jeigu Pirkėjas pažeidžia kurį nors iš nurodytų punktų.